Cauta dupa ID

   
Termeni si conditii


  Confidenţialitate

Confidenţialitatea Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. SUN CONSTANTA RO respectă şi protejează confidenţialitatea vizitatorilor site-ului nostru. Scopul acestei reguli de confidenţialitate este să vă furnizeze tipul de informaţii pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informaţii.

SUN CONSTANTA RO  nu colectează individual date de identificare a utilizatorului. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă dvs alegeţi să ni le trimiteţi prin email sau prin salvare de profil de căutare. Chiar şi atunci când alegeţi să ne furnizaţi informaţii, noi le păstrăm confidenţiale şi nu transmitem adresa dvs de email nimănui. Când oaspeţii vizitează pagina SUN CONSTANTA RO , noi colectăm informaţii de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea includ traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, de unde sunt vizitatorii şi ce ISP folosesc. Folosim aceste informaţii şi le colectăm pentru a îmbunătăţii calitatea paginii, a informaţilor continute în aceasta, şi pentru a face experienţa dvs pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare.

 

  POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR
  DE DATE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date , SUN CONSTANTA RO   prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;
 • Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;
 • Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Regulamentului (UE) 2016/679 , poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare ( Trimiterea catre SUN CONSTANTA RO a nume si prenume , adresa ,e-mail ,numar telefon,cerinte care se cer in formularul Adauga Oferta sau Contact  al Http://www.sunconstanta.ro )
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;
 • Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

  Drepturile persoanei vizate
  (Regulamentului (UE) 2016/679)

 • dreptul de a obtine de la SUN CONSTANTA RO  la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de SUN CONSTANTA RO  ;
 • dreptul de a obtine de la SUN CONSTANTA RO  , la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Regulamentului (UE) 2016/679 , in special a datelor incomplete sau inexacte; dreptul de a obtine de la SUN CONSTANTA RO   , la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Regulamentului (UE) 2016/679 ;
 • dreptul de a obtine de la SUN CONSTANTA RO  , la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate , daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
 • dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentului (UE) 2016/679  va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

 

  Securitatea datelor cu caracter personal

SUN CONSTANTA RO certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
SUN CONSTANTA RO utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Centrală Telefon
Telefon fix:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

  Cabinet Președinte
 phoncab.ico +40.318.059.220
  FAX
Fax +40.318.059.602

 

 

 

 

 

 

 

Web : http://www.dataprotection.ro

 

Acord pentru a colecta informaţii

Folosind aceasta pagină, vă daţi acordul către SUN CONSTANTA RO de a colecţiona şi folosi aceste informaţii aşa cum este descris in regula de confidenţialitate. Dăcă SUN CONSTANTA RO schimbă această regulă, aceste schimbări vor fi afişate pe website. Veţi şti mereu cum colectăm şi folosim aceste informaţii aşa că vă recomandăm să reveniti pe această pagină cu regularitate.

 

  INFORMARE CONSUMATORI

 In relatia cu clientii , Agenţia  SUN CONSTANTA RO va pune la dispoziţia Clientului o informare scrisă cu privire la: preţurile practicate în zonă pentru imobile similare celui ofertat conform bazei de date a SUN CONSTANTA RO ; inconveniente şi deficienţe pe care le-a identificat Agenţia cu privire la imobil şi zonă (vecinătăţi) şi care ar putea influenţa preţul de vânzare; nivelul comisionului practicat şi a comisionului care i se propune; nivelul estimat al costurilor ce revin Clientului în procesul de încheiere a unei tranzacţii.

Comisionul datorat de Client Agenţiei SUN CONSTANTA RO este în funcţie de tipul contractului de intermediere (deschis sau exclusiv) şi de tranzacţia dorită de Client (vânzare/cumpărare sau închiriere) .

Comisionul prevăzut prin contract este suma maximă ce se plăteşte de către Client cu titlu de remuneraţie: Clientul nu datorează Agenţiei rambursarea cheltuielilor de promovare şi de reprezentare/asistare în niciuna din situaţiile în care plăteşte Agenţiei Comisionul și nici în situația ivirii unor cauze de forță majoră. Tot astfel, Clientul nu datoreaza Comision si rambursarea cheltuielilor de promovare când Contractul încetează prin ajungere la termen.

In cazurile de răspundere pentru încălcarea Contractului ( Contract de exclusivitate , Contract de vizionare ,Contract de Comision), valoarea despăgubirilor totale datorate de una sau cealaltă dintre părţi nu poate fi mai mare decât valoarea Comisionului care ar fi fost plătit/încasat în situaţia în care s-ar fi încheiat efectiv o înţelegere cu privire la înstrăinarea/dobândirea drepturilor ofertate/cerute (oricare ar fi fost această înţelegere, antecontract, contract de vânzare-cumpărare, cesiune de antecontract, etc.)

Agenţia SUN CONSTANTA RO nu prestează şi nu intermediază servicii tehnice (cadastrale, topografice, etc.), economice (analize de fezabilitate, rentabilitate a unei afaceri, contabilitate, fiscalitate), juridice.

 

 NOTIFICAREA DREPTULUI DE AUTOR

Materialele de pe acest site, precum şi organizarea şi formatul acestui site au drept de autor şi sunt protejate de legile  statuate cu precădere de art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și de art. 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale.. Puteţi accesa, descărca şi tipări materiale conţinute în acest site numai pentru uz personal şi necomercial, dar orice descărcare sau tipărire de pe acest site trebuie să conţină notificarea pentru dreptul de autor a SUN CONSTANTA RO 

. Nici un drept, titlu sau interes în nici unul din aceste materialele conţinute în acest site nu vi se transferă ca urmare a accesării, descărcării sau tipăririi a astfel de materiale. Dacă nu este specificat contrariul, nu este permisă copierea, modificarea, distribuţia, transmiterea, afişarea, reproducerea, publicarea, acordarea de licenţă, crearea de muncă derivate din, link sau reproducerea pe alt site, fără permisiunea scrisă din partea SUN CONSTANTA RO . Această prohibiţie include în mod expres dar nu se limitează la, practici de genul “screen scraping” sau “database scraping” pentru a obţine o listă de utilizatori sau alte informaţii.

 

  DEZMINŢIRE

 

Materialele continute în acest site sunt furnizate aşa cum sunt, fără reprezentare sau garantii de nici un fel. SUN CONSTANTA RO  în mod expres nu îşi asumă astfel de reprezentare şi garantii, exprese sau implicite. SUN CONSTANTA RO nu garantează acuratetea şi completitudinea informatiilor, textelor, graficelor, link-urilor sau oricăror elemente conținute în aceste materiale. SUN CONSTANTA RO îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum şi îmbunătătiri ale informatiilor continute în acest site, în orice moment şi fără notificare prealabilă. Informatiile de pe site-ul SUN CONSTANTA RO pot conține greşeli tehnice, tipografice.

 

  LIMITAREA RĂSPUNDERII

În nici o circumstanță SUN CONSTANTA RO nu va fi responsabilă pentru nici un fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, incluzând dar nelimitat la pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecință, chiar dacă SUN CONSTANTA RO a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube.

 

  SC SUN CONSTANTA RO SRL

Sediul: Strada Tulcea , nr.7, et.4, ap.77, Constanta , Judetul Constanta

Nr.ord.reg.com./an: J13/3463/2018

C.I.F: 40223591

Tel : 0040 723 188 536

E-mail : office@sunconstanta.ro